Днес с майстора на стъкло Жени Гунева ще направим едно интересно пътешествие във времето. Пътешествие в света на стъклото и всички важни открития, които са съпътствали прогреса в този интересен занаят. Погледът към миналото разкрива пейзаж, изпълнен с технически и естетически възможности. Те могат да бъдат приложени към съвременната работа на майстора-стъклар. Древни или на пръв поглед изчезнали техники са възстановени по време на различни етапи от еволюцията на стъклото. Те осигуряват основата за експерименти, водещи до моменти с огромна оригиналност. В древния свят разработките в стъклото са достигнали такива висоти на съвършенство, че в някои случаи дори все още са ненадминати. Погледнете отблизо произведения от различни течения и периоди от време, като италианския Ренесанс и Арт Нуво. Ще разберете как тези периоди са служили като непрекъснати ориентири поради иновативния им дух. Важно е да се погледне на историята на стъклените изделия не с мисленето на археолог или историк. Тя е търсене на нови творчески пътеки. Важно е да се използват знанията за миналото като инструмент, който да помогне за развитието на собствена естетика, която преобразува, а не просто повтаря, работата на миналото.

Оценете post